Màster universitari en Educació per a la Salut

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Màster en Educació per a la Salut
Durada:1 anys
Crèdits ECTS: 60

Centre docent: Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
                            Carrer de Montserrat Roig, 2
                            E25198 Lleida
                            Tel.  +34 973 70 24 00
                           http://www.fif.udl.cat

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14059 FONAMENTS TEÒRICS DE L'EDUCACIÓ PER A LA SALUT B 8
14051 PSICOLOGIA I PEDAGOGIA DE LA SALUT B 6
14053 FONAMENTS METODOLÒGICS DE L'EDUCACIÓ PER A LA SALUT B 8
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14054 METODOLOGIA DE L'AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ PER A LA SALUT B 6
14058 ESTRATÈGIES DE GESTIÓ EN L'EDUCACIÓ PER A LA SALUT B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14052 COMUNICACIÓ, INNOVACIÓ I CREATIVITAT EN EDUCACIÓ PER A LA SALUT B 6
14055 PROGRAMES I ESTRATÈGIES D'INTERVENCIÓ GRUPAL I PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA EN EDUCACIÓ PER A LA SALUT B 10
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14057 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 10