Màster universitari en Educació per a la Salut

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Màster en Educació per a la Salut
Durada:1 anys
Crèdits ECTS: 60

Centre docent: Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
                            Carrer de Montserrat Roig, 2
                            E25198 Lleida
                            Tel.  +34 973 70 24 00
                           http://www.fif.udl.cat