Màster universitari en Educació per a la Salut

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2021-22

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14059 FONAMENTS TEÒRICS DE L'EDUCACIÓ PER A LA SALUT B 8
14051 PSICOLOGIA I PEDAGOGIA DE LA SALUT B 6
14053 FONAMENTS METODOLÒGICS DE L'EDUCACIÓ PER A LA SALUT B 8
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14054 METODOLOGIA DE L'AVALUACIÓ EN EDUCACIÓ PER A LA SALUT B 6
14058 ESTRATÈGIES DE GESTIÓ EN L'EDUCACIÓ PER A LA SALUT B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14055 PROGRAMES I ESTRATÈGIES D'INTERVENCIÓ GRUPAL I PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA EN EDUCACIÓ PER A LA SALUT B 10
14052 COMUNICACIÓ, INNOVACIÓ I CREATIVITAT EN EDUCACIÓ PER A LA SALUT B 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14057 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 10