Màster universitari en Educació per a la Salut

Fitxa de la titulació

Nom

Màster universitari en Educació per a la Salut

Crèdits ECTS

60 CTS

Preu crèdit ECTS

Any d'inici

2010-2011

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

20% català, 70% castellà i 10% anglès

Places

20

Coordinació

Laia Selva Pareja fif.coordmastereps@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Dades de la inserció laboral d'AQU
Dades de la inserció laboral d'AQU
Dades de la inserció laboral d'AQU

L’educació per a la salut és una disciplina que es caracteritza per la diversitat de ciències, mitjans i mètodes que contribueixen, en major o menor mesura, al seu desenvolupament. Això es deu a la complexitat de factors de tipus individual (com la conducta, els coneixements o les actituds) i d’altres de tipus social (com els estils de vida, la cultura o l’educació) que coincideixen en les persones i que determinen la seua qualitat de vida, la seua salut i la seua felicitat.

Amb aquest màster es pretén capacitar l’estudiant perquè esdevingui especialista en educació per a la salut i perquè pugui respondre com a expert a les demandes sobre aquest tema des dels diferents nivells i àmbits d’intervenció. Per això, el professional haurà de:

1. Adquirir i actualitzar el coneixements i les habilitats del camp de l’educació per a la salut.

2. Planificar amb eficàcia programes i activitats d’educació per a la salut, en l’àmbit individual, familiar, de grup i comunitari.

3. Estar capacitat per a la intervenció reflexiva i crítica en educació per a la salut.

4. Desenvolupar actituds professionals positives.

 

TRÍPTIC DEL MÀSTER