Máster universitario en Educación para la Salud

TORT NASARRE, GLORIA

Categoría: ASOCIADO/A T1
Perfil académico: Doctorado
Departamento: ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA
Email: gloria.tort@udl.cat

Docencia

Enseñanza Curso Asignatura
MU en Educación para la Salud 1 COMUNICACIÓN, INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD
MU en Educación para la Salud 1 METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD
MU en Educación para la Salud 1 TRABAJO FINAL DE MÁSTER
Grau en Infermeria - UdL 3 CUIDADOS ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 2
Grado en Enfermería 3 CUIDADOS ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 2
Grau en Infermeria - UdL 4 GESTIÓN DE LA DEMANDA
Grau en Infermeria - UdL 4 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
Grau en Infermeria - UdL 4 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VII
Grau en Infermeria - UdL 4 PRÁCTICAS CLÍNICAS V
Grau en Infermeria - UdL 4 TRABAJO DE FIN DE GRADO
Grado en Enfermería 4 GESTIÓN DE LA DEMANDA
Grado en Enfermería 4 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
Grado en Enfermería 4 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VII
Grado en Enfermería 4 PRÁCTICAS CLÍNICAS V
Grado en Enfermería 4 TRABAJO DE FIN DE GRADO
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 4 CUIDADOS ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA 2
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 5 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 5 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VII
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 5 PRÁCTICAS CLÍNICAS V
Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 5 TRABAJO DE FIN DE GRADO

Investigación

Grupo de investigación: Grup de recerca en educació per a la salut (GREpS)
Tesis Año Dirección
Allò que és psicoterapèutic en la relació terapèutica amb persones amb Trastorn Límit de la Personalitat. Interpretació de l'experiència de disminució del malestar 2019 Rigol Cuadra, M. A.; Tort Nassarre, G.
Adaptació i canvis en l'estil de vida en persones que han debutat amb Síndrome Coronària Aguda 2017 Monforte Royo, C.; Tort Nasarre, G.
El coneixement didàctic del contingut del professor universitari d'infermeria 2015 J L Medina Moya
Publicaciones Año Autores Tipo
Translation, Cross-Cultural Adaptation, and Psychometric Validation of the Positive Body Image among Adolescents Scale (PBIAS) into Spanish and Catalan. 2023 Tort Nasarre, G.; Artigues Barberà, E.; Pollina Pocallet, M.; Espart, A.; Roca, J.; Vidal Alaball, J. Article d'investigació
Positive body image: a qualitative study on the successful experiences of adolescents, teachers and parents 2023 Tort Nasarre, G.; Pollina Pocallet, M.; Ferrer Suquet, Y.; Ortega Bravo, M.; Vilafranca Cartagena, M.; Artigues Barberà, E Article d'investigació
The experiences of patients with diabetes and strategies for their management during the frst COVID-19 lockdown: a qualitative study 2022 Vilafranca Cartagena, M.; Tort Nasarre G.; Romeu Labayen, M.; Vidal Alaball, J. Article d'investigació
Successful Practices in Performing and Maintaining Physical Activity in Adults with Type 2 Diabetes Mellitus: A Qualitative Study 2022 Vilafranca Cartagena, M; Arreciado Marañon, A; Artigues Barbera, E; Tort Nasarre, G. Article d'investigació
Protecting and Feeling Protected: HCWs' Experiences with Personal Protective Equipment During the COVID-19 Pandemic (PPE) 2022 Romeu Laba, Maria; Alvarez, Bruna; Block, Ellen; Roberto Cabral, José; Diallo, Marème; Djellouli, Nehla; Galbany Estragués, Paola; Hoernke, Katarina; Marre, Diana; Moglia, Brenda; Pasarin, Lorena; Rem Capítol de llibre d'investigació
Analysis of Stigma in Relation to Behaviour and Attitudes towards Mental Health as Influenced by Social Desirability in Nursing Students 2022 Giralt Palou, Rosa; Prat Vigué, Gemma; Romeu Labayen, Maria; Tort Nasarre, Glòria Article d'investigació
Service Learning in the Nursing Bachelor Thesis:A Mixed-Methods Study 2022 Roca, Judith; Gros Navés, Silvia; Canet Velez, Olga; Torralbas Ortega, Jordi; Tort Nasarre, Glòria; Postic, Tijana; Martínez, Laura Article d'investigació
Attitudes of nursing students towards mental health and the influence of social desirability: a cross-sectional study 2022 Giralt Palou, R.; Prat Vigué, G.; Romeu Labayen, M. ; Tort Nasarre, G. Article d'investigació
Nurses experiences with personal protection equipment and perceptions of risk of contagion from COVID-19: A qualitative rapid appraisal 2021 Romeu Labayen, M; Tort Nasarre, G; Álvarez, B; Subías Miquel, M; Vázquez Segura, E; Marre, D; Galbany Estragués, P Article d'investigació
The attitudes of mental health nurses that support a positive therapeutic relationship: The perspective of people diagnosed with BPD 2021 Romeu Labayen, M., Tort Nasarre, G., Rigol Cuadra, M.A., Giralt Palou, R.; Galbany Estragués, P. Article d'investigació
Self-perception and self-acceptance are related to unhealthy weight control behaviors in catalan adolescents: a cross-sectional study 2021 Pollina Pocallet, M.; Artigues Barberà, E.; Tort Nasarre, G.; Sol, J.; Azlor, L.; Foguet Boreu, Q.; Ortega Bravo, M. Article d'investigació
Front-line nurses' responses to organizational changes during the COVID-19 in Spain. A qualitative rapid appraisal 2021 Tort Nasarre, G.; Alvarez, B.; Galbany Estragués, P.; Subías Miquel, M.; Vázquez Segura, E.; Marre, D.; Romeu Labayen, M. Article d'investigació
The development of positive attitudes toward mental health among university nursing students: countering the role of social desirability 2021 Giralt Palou, Rosa; Prat Vigué, Gemma; Torà Suarez, Núria; Romeu Labayen, Maria; Tort Nasarre,Glòria Article d'investigació
Barriers and facilitators for physical activity in adults with Type 2 Diabetes Mellitus: a scoping review 2021 Vilafranca Cartagena, M.; Tort Nasarre,G.; Rubinat, E. Article d'investigació
The meaning and factors that influence the concept of Body Image: Systematic Review and Meta-Etnography from the perspectives of adolescents 2021 Tort-Nasarre, Glòria; Pollina Pocallet, Mercè; Artigues-Barberà, Eva Article d'investigació
Borderline Personality Disorder in a community setting: service users' experiences of the therapeutic relationship with mental health nurses 2020 Romeu-Labayen, M.; Rigol Cuadra, M.A.; Galbany-Estragués, P.; Blanco Corbal, S.; Giralt Palou, R.M.; Tort-Nasarre, G. Article d'investigació
Developing reflective competence between simulation and clinical practice through a learning transference model: A qualitative study 2020 Roca, J.; Reguant, M.; Tort, G.; Canet, O. Article d'investigació
Attitudes and stigma toward mental health in nursing students: A systematic review 2019 Giralt Palou, Rosa ;Prat Vigué, Gemma ;Tort‐Nasarre, Glòria Review
Cadmium exposure during pregnancy and lactation: materno-fetal and newborn repercussions of Cd(ii), and Cd-metallothionein complexes 2018 Espart A; Artime S; Tort-Nasarre G; Yara-Varón E Article d'investigació
El poder del humor en el cuidado de personas con Trastorno Límite de la Personalidad 2018 Romeu Labayen, M.; Tort Nasarre, G.; Galbany Estragués, P.; Rigol Cuadra, Mª A. Article d'investigació
La evalaucion de competnecias en simulacion clínica a través de una rúbrica integrada 2016 Tort-Nasarre G; Gros S; Roca J Capítol de llibre docent
L'aula invertida en simulació clínica en infermeria 2016 Tort Nasarre, Glòria; Medina Moya, José Luís Editor actes congrés
El Aprendizaje basado en equipos en la simulación clínica en enfermería 2016 Tort Nasarre, Gloria Article en llibre